HABERLER


SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÜMÜŞSUYU VE BALMUMCU BİNASIGümüşsuyu AskeriHastanesi 25.7.2016 tarihli Kanun Hükmünde Kararname ile Sağlık Bakanlığınadevredilmiştir. Devredilen hastane Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve AraştırmaHastanesi'ne bağlanarak Sağlık Bakanlığıİstanbul Beyoğlu Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Sağlık Bilimleri ÜniversitesiŞişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gümüşsuyu Binası adıaltında sağlık hizmeti vermeye başladı.

Yinebu kapsamda Gümüşsuyu Askeri Hastanesi bünyesinde hizmet veren BalmumcuPolikliniği de Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlanarakSağlık Bakanlığı İstanbul BeyoğluBölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli HamidiyeEtfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Balmumcu Binası adı altında sağlıkhizmeti vermeye başladı.

Tarihçe:

Abdülmecit tarafından İstanbul Avrupa yakasındaki topçu askerlerin tedavileri için Mimar Garabet Amira Balyan ve İngiliz Elçiliği mimarı W.J.Smith'e, Taksim'den Dolmabahçe'ye inen Gümüşsuyu caddesi üzerinde yaptırılmıştır. 1849'da hizmete açılan hastanemiz adını, semte de adını veren su kaynağından almıştır.

İlk başhekim 1866'da görev almıştır. Hastanemizde Cerrah Bellisam Bey (Hazım Paşa) ilk modern cerrahi servisini kurmuş, ameliyathaneyi yaptırmıştır. 1. Dünya savaşı süresince (1914–1918) Ordu Sıhhiye İkmal Deposu olarak kullanılmıştır. İstanbul'un işgalinden sonra 1919'da hastanenin bazı bölümleri Fransızlara verilmiş, işgal altındaki Gülhane Hastanesi klinikleri Gümüşsuyu Hastanesinde kurulan barakalara taşınmıştır. İstanbul'un kurtulmasından sonra Gülhane 1923'te eski yerine gelmiş ve Gümüşsuyu Asker Hastanesi 500 yatakla çalışmaya devam etmiştir.

Tabip Albay Mazhar Kipmen zamanında (1956-1957) ilk modern cerrahi servisi ve ameliyathane yıktırılarak yenisi yaptırılmıştır. 1967'de, iç bahçenin açık olan batı yönünde iki katlı yeni bir poliklinik binası yaptırılmış, üç kollu eski bina iki katlı bir yapıya dönüştürülürken cepheye yeni bir pencere dizisi eklenerek 1968'de hizmete açılmıştır.

15 Aralık 2003 tarihine kadar 1'inci Ordu Komutanlığı emrinde 600 Yatak kapasitesi ile hizmet veren hastanemiz bu tarihten itibaren TSK Sağlık Hizmetleri Komutanlığına bağlanmıştır, 01 Temmuz 2005 tarihinden itibaren TSK Sağlık Hizmetleri Komutanlığına bağlı 200 yataklı, 28 Şubat 2006 tarihinde 300 yataklı, 16 Temmuz 2007 tarihinde ise 100 yataklı olarak hizmet vermeye devam etmiş, 08 Eylül 2008 tarihinden itibaren İstanbul Sağlık Hizmetleri Bölge Komutanlığına bağlı olarak hizmet vermiştir. 25.7.2016 tarihli Kanun Hükmünde Kararname ile Sağlık Bakanlığı'na devredilmiştir. Gümüşsuyu Asker Hastanesi Sağlık Bakanlığına devredildikten sonra Sağlık Bakanlığı İstanbul Beyoğlu Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gümüşsuyu Binası adıyla sağlık hizmeti vermektedir.