HABERLER


TIBBİ MİKROBİYOLOJİ EĞİTİM GÖREVLİSİ DOÇ.DR. BANU BAYRAKTAR AMERİKAN TIBBİ MİKROBİYOLOJİ BOARD (ABMM) SERTİFİKASI ALMIŞTIR. DOKTORUMUZU BAŞARISINDAN DOLAYI TEBRİK EDİYORUZ.

HastanemizdeTıbbi Mikrobiyoloji Eğitim Görevlisi olarak görev yapan Doç.Dr.BanuBAYRAKTAR, Amerikan Tıbbi Mikrobiyoloji Board (ABMM) sertifikası almıştır. ABMM sertifikasyonu Amerika Birleşik Devletlerinde Klinik Mikrobiyologların hak edebileceği en yüksek belge olmaktadır.

Doç Dr Banu Bayraktar

Dr. Banu Bayraktar 1993 yılında İstanbul Üniversitesi (İÜ), İstanbul Tıp Fakültesinden (İTF) mezun oldu. Aynı yıl İTF Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı (AD)'nda uzmanlık eğitimine başladı ve Temmuz 1997 de Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanı oldu.

1997-1998 yıllarında Fransız hükümeti bursu ile 5 ay boyunca “Hopitaux Universitaires Paris-Sud” bünyesinde, “Hopital Antoine Béclere”de, araştırma görevlisi ve sonrasında İTF Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD'da gönüllü uzman olarak çalıştı.

1999 yılında Şişli Etfal Eğitim ve Araştıma Hastanesine (ŞEEAH) uzman olarak atandı. 2000 yılında  2 ay süre ile “McMaster Universitesi, Hamilton Regional” laboratuvarlarında araştırma görevlisi olarak çalıştı.
 
2001 yılında Şef muavini oldu. 2003-2012 arasında vekil şef, 2013-2015 yılları arasında da idari ve eğitim sorumlusu olarak ŞEEAH Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarını ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık programını yönetti.

2008 yılında İÜ Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsünde immunoloji doktorasını tamamladı ve 2012 yılında “Klinik Mikrobiyoloji Doçenti” oldu. 

Ağustos 2015'de Amerikan Tıbbi Mikrobiyolji sertifika sınavını geçerek Amerikan Medikal Mikrobiyoloji Bordu diplomatı, D (ABMM), ünvanını aldı. Ekim 2015-Temmuz 2016 tarihlerinde Toronto Üniversitesi, Mount Sinai Hastanesi, Mikrobiyoloji Departmanında çalıştı.

Halen ŞEEAH'de tüberküloz, moleküler biyoloji ve kan kültürü laboratuvarlarından sorumlu eğitim görevlisi olarak çalışmaktadır.

Dr. Bayraktar'ın başlıca araştırma ilgi alanları, antibiyotik direnç mekanizmaları, moleküler epidemiyoloji ve tanısal moleküler mikrobiyoloji, sepsis, tüberküloz ve enfeksiyon hastalıklarının tanı takibinde kullanılan bio-markerlardır.