TEŞHİS ÜNİTELERİ

 • Eeg
 • Ekg
 • Emg
 • Kan Merkezi
 • Laboratuvarlar
  • Biyokimya
  • Mikrobiyoloji
 • Mr
  • Mr 1
  • Mr 2
 • Nükleer Tıp Merkezi
  • PET-CT
 • Radyasyon Onkoloji
  • Lineer Akselatör
  • Brakiterapi
 • Radyoloji
  • Angiografi
  • Radyoloji 1
  • Radyoloji 2
 • Tomografi
  • Tomografi 1
  • Tomografi 2
 • Usg
 • Patoloji