POLİKLİNİKLERİMİZ

 • Aile Planlaması Polikliniği
 • Aile Hekimliği
 • Anestezi Polikliniği
 • Aşı Merkezi
 • Beslenme Polikliniği
 • Beyin ve Sinir Cerrahisi Polikliniği
 • Büyük Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniği
 • Böbrek Nakli Hazırlık Poliklinikleri
 • Cildiye Poliklinikleri
 • Sedef(Psoriasis) Polikliniği
 • Çocuk Cerrahi Hastalıkları Polikliniği
 • Çocuk Dahiliye Hastalıkları Poliklinikleri
 • Çocuk Diyabet Polikliniği
 • Çocuk Allerji ve İmmünoloji
 • Çocuk Endokrin Poliklinikleri
 • Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniği
 • Çocuk Göğüs Hastalıkları
 • Çocuk Gastroenteroloji Polikliniği
 • Çocuk Hematolojisi Polikliniği
 • Çocuk Nefroloji Polikliniği
 • Çocuk Nörolojisi Polikilniği
 • Çocuk Onkolojisi Polikliniği
 • Çocuk Psikiyatri Polikliniği
 • Dahiliye Poliklinikleri
 • Diyabet Eğitim Polikliniği
 • Diyabet Poliklinikleri
 • Diş Poliklinikleri
 • Endokrinoloji Polikliniği
 • El Cerrahisi
 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Poliklinikleri
  • Romatoloji
  • Çocuk Omuz
  • Osteoporoz
 • Gastroenteroloji Poliklinikleri
 • Genel Cerrahi Poliklinikleri
 • Göğüs Hastalıkları ve Tbc. Polikliniği
 • Göğüs Cerrahi Poliklinikleri
 • Göz Poliklinikleri
 • Hematoloji Poliklinikleri
 • Hemodiyaliz Polikliniği
 • Kalp Damar Cerrahi Poliklinikleri
 • Kadın Doğum Poliklinikleri
  • Jinekolojik Onkoloji
 • Kardiyoloji Poliklinikleri
 • Kulak Burun Boğaz  Poliklinikleri
 • Horlama Polikliniği
 • Medikal Onkoloji Polikliniği
 • Meme Polikliniği
 • Nefroloji Poliklinikleri
 • Nöroloji Poliklinikleri
  • SVA Polikliniği
  • Epilepsi
  • Parkinson
  • MS Polikliniği
  • Doppler
  • Serobrovasküler
 • Nükleer Tıp Polikliniği
 • Ortopedi Poliklinikleri
 • Organ Nakli Poliklinikleri
 • Perinatoloji Poliklinikleri
 • Periton Diyaliz Poliklinikleri
 • Psikiyatri Poliklinikleri
 • Plastik Cerrahi Poliklinikleri
 • Radyasyon Onkoloji Poliklinikleri
 • Sigara Bırakma Poliklinikleri
 • Tıbbi Genetik Polikliniği
 • Tıbbi Onkoloji Poliklinikleri
 • Üroloji Poliklinikleri
 • Yenidoğan Poliklinikleri
 • Yanık Polikliniği (Çocuk)
 • Psikodermatoloji Polikliniği