Endokrinoloji ve Metabolizma


Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Kliniği 14 Kasım 2005 tarihinde kurulmuştur. Kuruluş tarihi 14 Kasım Dünya Diyabet Günü ile aynıdır. Sağlık Bakanlığı'na bağlı İstanbul'daki ilk ve tek kliniktir.

Kurucusu aynı hastanenin 2.Dahiliye klinik şefi Prof. Dr. Yüksel ALTUNTAŞ'tır. İlk yan dal asistanları ise Dr. Ayşenur ÖZDERYA, Dr. Feyza YENER ÖZTÜRK, Dr. Özcan KARAMAN, Dr. Esra ÇİL'dir.


KURUCU KLİNİK ŞEFİ:  Prof. Dr. Yüksel Altuntaş

KADROMUZ

 • Prof. Dr. Yüksel ALTUNTAŞ ( Klinik Şefi )
 • Uzm. Dr. Okcan BASAT ( Diyabet Polikliniği Aile Hekimliği Uzmanı )
 • Uzm. Dr. Aylin KAMUT KOL ( Diyabet Polikliniği Aile Hekimliği Uzmanı )

1-YANDAL ASİSTANLARI

 • Uzm. Dr. Ayşenur ÖZDERYA ( Yan Dal Asistanı )
 • Uzm. Dr. Feyza YENER ÖZTÜRK ( Yan Dal Asistanı )
 • Uzm. Dr. Özcan KARAMAN ( Yan Dal Asistanı )
 • Uzm. Dr. Esra ÇİL ( Yan Dal Asistanı )
 • Uzm. Dr. Sayid Shafi ZUHUR ( Yan Dal Asistanı )
 • Uzm.Dr. Rümeysa Selvinaz Velet ( Yan Dal Asistanı )

2-DİYABET EĞİTİM HEMŞİRELERİ

 • Ayten LARÇİN ( Diyabet Polikliniği Sorumlu Hemşiresi )
 • Gülbahar POLAT
 • Sevcan SÜLEYMAN YILDIRIM

3-DİYETİSYENLER

 • M. Gülden AJMAL
 • Fatma Yiğitoğlu

4-POLİKLİNİK DESTEK ELEMANLARI

         Canan Canik( Bilgi işlem elemanı)

         Gülhan Tuna (Bilgi işlem elemanı)

         Hakan Kanmaz (Bilgi işlem elemanı)

 

KLİNİĞİMİZİN ÇALIŞMA ESASLARI:

Kliniğimiz 14 yataklı olup gerektiğinde 2. İç Hastalıkları Kliniğinin yataklarını kullanabilmektedir.  Yan dal asistanları poliklinik ağırlıklı çalışır. Kliniğimizde  hasta yatış-takip-çıkış işlemleri doğrudan  asli olarak yandal asistanları tarafından yapılır.

LABORATUAR VE GÖRÜNTÜLEME ALT YAPISI İLE İLGİLİ BİLGİLER

Hastanemizde yapılamayan endokrinolojik laboratuar incelemeleri dış laboratuar anlaşmaları ile sağlanmaktadır. Hastanemizin radyolojik donanımı oldukça zengindir. Her türlü  periferik anjiografik inceleme ve girişimsel işlemler yapılmaktadır. Cushing Hastalığı ayırıcı tanısında önemli bir tanı metodu olan İnferior Petrosal Sinus kan örneklemesi Radyoloji kliniği ile beraber yapılmaktadır.

KLİNİĞİMİZDE YAPILAN FAALİYETLER

1. Tiroid Konseyi :
Perşembe günleri toplanmakta olup tiroid kanserli hastaların izlenmeleri yapılmaktadır.Konseyde Endokrinoloji ve Metabolizma Kliniği dışında Nükleer Tıp Kliniği, Patoloji, Radyoloji, Cerrahi ve KBB Klinikleri hazır bulunmaktadır.

2. Diyabetik Ayak Konseyi:
Çarşamba günleri toplanmakta olup Plastik Cerrahi, Ortopedi, Dermatoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Klinikleri katılmaktadır. Periferik Anjiyo Laboratuarında, Radyoloji Kliniği ile işbirliği çerçevesinde Hipofiz hastalıkları için kavernöz sinus kateterizasyonu ile tanısal testler yapılmaktadır.

3. Hipofiz Konseyi :
Beyin ve Sinir Cerrahisi Klinikleri ile ortak toplantılar yapılmaktadır.

4. Tiroid Biopsileri :
Her gün randevu verilmeksizin tiroid nodüllerine tiroid ince iğne aspirasyon biopsileri yapılmaktadır.

5. Dinamik Endokrinolojik Testler 


6. Diyabet Eğitim Polikliniği


7. Diyabet Okulu


8. Obezite Okulu
 

POLİKLİNİKLERİMİZ

· Endokrinoloji ve Metabolizma Polikliniği ( Hergün)
· Diyabet Polikliniği ( Hergün)
- İnsülin Pompa Polikliniği (
Çarşamba Günleri )
- Gebelik Diyabeti Polikliniği (
Çarşamba Günleri )

· Obezite Polikliniği ( Hergün)
· Beslenme Polikliniği ( hergün)
· Metabolik Sendrom Polikliniği ( Hergün)
· Diyabet Eğitimi Polikliniği ( Hergün)


2010 YILINDA POLİKLİNİKLERİMİZDE BAKILAN HASTA SAYISI

Endokrinoloji Polikliniği :   30.224 ( ayrıca kontrol:6333

Diyabet Polikliniği          :    46.828 (ayrıca kontol:15377)

Metabolik Sendrom Polikliniği: 14.740

 

2010 YILINDAKİ BİLİMSEL FAALİYET VE YAYINLAR

A-2010 YILI ULUSLARARASI  HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN  MAKALELER

1.   Fenercioglu AK, Saler T, Genc E, Sabuncu H, Altuntas Y. The effects of polyphenol containing antioxidants on oxidative stress and lipid peroxidation in type 2 diabetes mellitus without complications. J Endocrinol Invest  2010;33:118-24. 

2.   Atis G, Dalkilinc A, Altuntas Y, Atis A, Caskurlu T, Ergenekon E. Sexual Dysfunction in Women with Clinical Hypothyroidism and Subclinical Hypothyroidism. J Sex Med  2010

3.   Karadag B, Cat H, Aksoy S, Ozulu B, Ozturk AO, Oguz S, Altuntas Y. A geriatric patient with diffuse idiopathic skeletal hyperostosis. World J Gastroenterol   2010;16:1673-5

4.   Karadag B, Ozulu B, Ozturk FY, Oztekin E, Sener N, Altuntas Y. Comparison of epicardial adipose tissue (EAT) thickness and anthropometric measurements in metabolic syndrome (MS) cases above and under the age of 65. Arch Gerontol Geriatr. 2010 Aug 10.  

5.   Karadag B, Ozturk AO, Sener N, Altuntas Y. Use of knee height for the estimation of stature in elderly Turkish people and their relationship with cardiometabolic risk factors. Arch Gerontol Geriatr. 2010 Dec 22.

6.   Vural P, Küskü-Kiraz Z, Doğru-Abbasoğlu S, Cil E, Karadağ B, Uysal M. Vascular endothelial growth factor +405 G/C,-460 T/C and -2578 A/C polymorphisms are not associated with insulin resistance in polycystic ovary syndrome. Int J Immunogenet. 2010 Aug;37(4):239-43.  

 

B-2010 YILI ULUSAL DERGİLERDE  MAKALELER

1.  Kanat M, Yıldız Ö, Tunçkale A, Ceyhan BÖ, Karagöz Y, Altuntaş Y, Oğuz A. MODEST çalışmasında Yoğun lipid Düşürücü Tedavi ve Proinflematuvar Belirteçler. Turk Jem 2010;14:31-4.

2.  Çat H, Öztürk AO, Karadağ B, Özulu B, Altuntaş Y. Altmış Yaş Altı ve Üstü Hastaların Subklinik Hipotiroidi ve Metabolik Sendrom İlişkisinin Değerlendirilmesi. Akad Geriatri 2010;2:88-93.

3.   Karadağ B, Çat H, Öztürk AO, Basat O, Altuntaş Y. Acil Polikliniğe Başvuran ve Gözleme Alınan Hasta Profili: Üç Yıllık İnceleme.Akad Geriatri 2010;2:176-185.

 

C-2010 YILI ULUSLARARASI KONGRELERDE SUNULAN BİLDİRİLER

1.   Ozturk FY, Cil E, Ozderya A, Karaman O, Zuhur SS, Altuntas Y. Unsatisfied treatment outcomes of acromegaly patients: a single center experience in Turkey. 12th European Congress of Endocrinology, P:569. 24-28 April 2010, Prague, Czech Republic.

 

D-2010 YILI ULUSAL KONGRELERDE SUNULAN BİLDİRİLER

1.   Altuntaş Y, Tural D, Karadağ B, Özulu B. Comparison Of The Waist to Height Ratio Waist Circumference and BMI to Insulin Sensitivity Indices in Non Diabetics. VII. MEtabolik Sendrom Sempozyumu. 29 Nisan-2 Mayıs 2010 Belek, Antalya

2.   Karadağ b, Özulu B, Öztürk FY. Öztürk AO, Şener N, Öztekin E, Altuntaş Y. Metabolik Sendromlu Olgularda Epikardiyal Yağ Dokusu Kalınlığı ile Antropometrik Parametrelerinkarşılaştırılması. VII. MEtabolik Sendrom Sempozyumu. 29 Nisan-2 Mayıs 2010 Belek, Antalya

3.   Zuhur SS, Karadağ B, Altuntaş Y. Metaolik Sendromun Kognitif Bozuklukla İlişkisi. VII. MEtabolik Sendrom Sempozyumu. 29 Nisan-2 Mayıs 2010 Belek, Antalya

4.   Karadağ B, Öztük AO, Bilici A, Doventas A, Altuntaş Y. The Levels of IGF-1 Metabolic Syndrome and Insulin Resistance in Non-Diabetic Subjets. VII. MEtabolik Sendrom Sempozyumu. 29 Nisan-2 Mayıs 2010 Belek, Antalya

5.   Tekdemir EY, Karadağ B, Özçelik B, Öztürk AO, Karamustafalıoğlu O, Altuntaş Y. Metabolik Sendromlu Hastalarda Hayat Kalitesinin Değerlendirilmesi. VII. MEtabolik Sendrom Sempozyumu. 29 Nisan-2 Mayıs 2010 Belek, Antalya

6.   Oğuz A, Altuntaş Y, Karşıdağ K, Akalın AA, Çalık BT, Güleç HS, Temizhan A, Göktan G, İmeryüz N. Türkiye'de Diabetes Mellitus ve Prediyabet Prevalansı. 32. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, 13-17 Ekim 2010, Antalya.S001.

7.   Özel A, Karaman Ö, Akdana B, Orhan U, Ertürk Ş, Altuntaş Y. gebelikte Gestasyonel Geçici Tirotiksikoz ve Graves Hastalığının Ayrımında Doppler Ultrasonografinin Rolü. 31. Ulusal Radyoloji Kongresi. 7-12 Kasım 2010, Antalya.

8.   Karadağ B, Öztürk AO, Şener N, Çat H, Altuntaş Y. Geriatrik Popülasyonda Antropometrik Ölçümler Ne Kadar Doğru? Akademik Geriatri Kongresi 2010. 26-30 Mayıs. 2010  Kıbrıs

9.   Karadağ B, Basat O, Doğan H, Özulu B., Altuntaş Y. Sarkopeni ve Diyabetin Komplikasyonları Arasındaki İlişki. Akademik Geriatri Kongresi 2010. 26-30 Mayıs. 2010  Kıbrıs

10. Karadağ B, Larçin A, Altuntaş Y. Yaşlı Diyabetiklerde Çok Yönlü Geriatrik Değerlendirme ve Metabolik Kontrol. Akademik Geriatri Kongresi 2010. 26-30 Mayıs. 2010  Kıbrıs

11. Öztürk FY, Özderya A, Çil E, Velet RS, Karaman Ö, Zuhur SS, Altuntaş Y. Akromegali Hastalarımızda Glukoz İntoleransı ve Diabetes Mellitus Sıklığı. 32. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, 2010:P080.

12. Özderya A, Öztürk FY, Karaman Ö, Çil E, Zuhur SS, Velet S, Altuntaş Y. İyi Kontrollü Tip 2 Diyabetik Hastada Kaplıca Tedavisinin İndüklediği Diyabetik Ketoasidoz Olgusu. 32. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi 2010:P061.

13. Özderya A, Karaman Ö, Çil E, Öztürk FY, Zuhur SS, Velet S, Altuntaş Y. Ciddi Hiperkalsemi ile Prezente Olan Primer Adrenal Yetmezlik Olgusu. 32. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi 2010:P140.

14. Özderya A, Öztürk FY, Çil E, Velet S, Karaman Ö, Zuhur SS, Altuntaş Y. Tip I Diyabet ve Klinefelter Sendromunun Eşlik Ettiği Madelung Sendromlu Olgu. 32. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi 2010:P141.

15. Özderya A, Zuhur SS, Çil E, Öztürk FY, Velet S, Karaman Ö, Altuntaş Y. Kr. Tiroidit ve Hipofiz Adenomunun Eşlik Ettiği Tiroid Hormon Dirençli Olgu. 32. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi 2010:P214.

16. Uludağ M, Özel A, Yetkin G, Yener FY, Çitgez B, Akgün İ, Kartal AC, Altuntaş Y. Gebelikte Ciddi Hiperkalsemiye Neden Olan Primer Hiperparatiroidizmde Preoperatif Lokalizasyon. USG Kılavuzluğunda İnce İğne Aspirasyonu ile Parathormon Ölçümü. . MedikalCerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu 2 – 5 Aralık 2010

17. Özderya A, Çil E, Velet RS, Öztürk FY, Karaman Ö, Zuhur SS, Altuntaş Y. Sadece Hiperpigmentasyon ve Hirsutizm ile Prezente Olan Otipik Fenotipli Cushing Hastalığı Olgusu. . MedikalCerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu 2 – 5 Aralık 2010 P.34.

18. Özderya A, Öztürk FY, Uludağ M, Özgüven BY, Altuntaş Y. Normal Paratiroid Hormon Değerlerine Sahip Tiroid Hemiagenezisli Diyabetik Primer Hiperparatiroidi Olgu. . MedikalCerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu 2 – 5 Aralık 2010. P.40. 

19. Özderya A, Demir N, Altuntaş Y. Androjen Replasman Tedavisi ile Glisemisi Regüle Olan Kötü Kontrollü Diyabetik Klinefelter Sendrom Olgusu. 9. MedikalCerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu 2 – 5 Aralık 2010 P. 32

20. Özderya A, Niyazoğlu M, Özgüven BY, AltuntaşY.  Tiroid İİAB'de Tümor Hücrelerinin Yanlış Teknik Nedeniyle  Biyopsi Hattı Boyunca İnokülasyonu 9. MedikalCerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu 2 – 5 Aralık 2010 P. 33.

 

 KLİNİĞİMİZİN  TÜM BİLİMSEL YAYINLARI

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 1. Altuntaş Y, Güven M, İnce E, Açbay Ö, Caner M, Kanıgür-Sultuybek G. The in vitro effects of captopril on the levels of lipid peroxidation and glutathione of erythrocites in type II diabetics. The Journal of Basic and Clinical Physiology and Pharmacology 1995; 6:281-288.
 2. Açbay Ö, Altuntaş Y, Gündoğdu S. The effect of octreotide treatment on the body composition in patients with acromegaly. Endocrinology and Metabolism 1996;3:17-21.
 3. Güven M, Hatemi H, Taşan E, Altuntaş Y, Ulutin T, Tezcan V, Kanıgür-Sultuybek G. The modulation of glucocorticoid receptor content by 3-0-methyl –D-glucose transport in human mononuclear leukocyte in obesity. Journal of Endocrinological Investigation 1998; 21:656-661.
 4. Altuntaş Y, Innice M, Baştürk T, Seber S, Serin G and Öztürk B. Rhabdomyolysis and severe haemolytic anaemia, hepatic dysfunction and intestinal osteopathy due to hypophosphataemia in a patient after [LW1] Billroth II gastrectomy. European Journal of Gastroenterology & Hepatology 2002;14(5):555-7.
 5. Biberci E, Altuntaş Y, Çobanoğlu A, Alpınar A. Acute Respiratory Arrest Following Hemlock (Conium maculatum) Intoxication. Clinical Toxicology 2002; 40(4):517-518.
 6. Altuntaş Y. A mathematical model for pattern of change in B-cell reserve and factors affecting residual reserve within the first 2 years of Type 1 diabetes. Journal of Endocrinological Investigation 2002 ; 25: 987-992.
 7. Altuntas Y, Ozturk B, Erdem L, Gunes G, Karul S, Ucak S, Sengul A. Phenytoin-induced toxic cholestatic hepatitis in a patient with skin lesions: case report. South Med J 2003;96(2):201-3.
 8. Altuntaş Y, Bilir M,Öztürk B, Gündoğdu S.Comparison of various simple insulin sensitivity and beta-cell function indices in lean hyperandrogenemic and normoandrogenemic young hirsute women. Fertil Steril 2003;80(1):133-42.
 9. Sargin H, Sargin M, Altuntas Y, Sengul AM, Orbay E, Seber S, Ucak S, Yayla A. Comparison of lunch and bedtime NPH insulin plus mealtime insulin Lispro therapy with premeal regular insulin plus bedtime NPH insulin therapy in type 2 diabetes. Diabetes Res Clin Pract 2003;62:79-86.
 10. Altuntas Y, Ozen B, Ozturk B, Sengul A, Ucak S, Ersoy O, Karul S. Comparison of additional metformin or NPH insulin to mealtime insulin lispro therapy with mealtime human insulin therapy in secondary OAD failure. Diabetes Obes Metab 2003;5:371-8.
 11. Cakirer S, Cakirer D, Basak M, Durmaz S, Altuntas Y, Yigit U. Evaluation of extraocular muscles in the edematous phase of Graves ophthalmopathy on contrast-enhanced fat-suppressed magnetic resonance imaging. J Comput Assist Tomogr 2004;28(1):80-6
 12. Ersoy O, Sanlier T, Yigit O, Halefoglu A.M, Ucak S, Altuntas Y. Extramedullary Plasmacytoma of the Maxillary Sinus. Acta Oto-Laryngologica 2004;124: 642-644.
 13. Altuntas Y, Bilir M, Ucak S, Gundogdu S. Reactive hypoglycemia in lean young women with PCOS and correlations with insulin sensitivity and with beta cell function. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2005; 119:198-205.
 14. Ekmekci T, Ucak S, Aslan K, Koslu A, Altuntas Y. Exaggerated cuticular changes in a patient with dermatomyositis. J Eur Acad Dermatol Venereol 2005;19:135–136.
 15. Seber S, Ucak S, Basat O, Altuntas Y. The effect of dual PPAR alpha/gamma stimulation with combination of rosiglitazone and fenofibrate on metabolic parameters in type 2 diabetic patients. Diabetes Res Clin Pract 2006; 71:52-58.
 16. S Ucak, Ekmekci TR, Basat O, Koslu A, Altuntas Y. Comparison of Various Insulin Sensitivity Indices in Psoriatic Patients and Their Relationship with Type of Psoriasis. J. Eur. Acad. Dermatol Venereol 2006;20:517-522.
 17. Basat O, Ucak S, Seber S, Oztekin E, Altuntas Y. After myocardial infarction carvedilol improves insulin resistance compared to metoprolol. Clin Res Cardiol 2006;95:99-104.
 18. Basat O, Ucak S, Ozkurt H, Basak M, Seber S, Altuntas Y. Visceral adipose tissue as an indicator of insulin resistance in nonobese patients with new onset type 2 diabetes mellitus. Exp Clin Endocrinol Diabetes 2006; 114:58-62.
 19. Ozer F, Sarici K, Yayla V, Meral H, Altuntas Y, Ufacık M. Autonomic dysfunction in diabetes Mellitus. The Endocrinologist 2006;16;66-68.
 20. Basturk T, Altuntaş Y, Kurklu A, Aydin L, Eren N, Unsal A. Urinary N-acetyl B glucosaminidase as an earlier marker of diabetic nephropathy and influence of low-dose perindopril/indapamide combination Ren Fail 2006;28:125-8
 21. Sengul AM, Altuntas Y, Kürklü A, Aydin L. Beneficial effect of lisinopril plus telmisartan in patients with type 2 diabetes, microalbuminuria and hypertension. Diabetes Res Clin Pract 2006;71(2):210-9
 22. Ekmekçi TR, Ucak S, Sakiz D, Bankaoglu M,Koslu A, Altuntas Y. Investigation of the presence of acropachy in patients with autoimmune thyroid disease. The Endocrinologist 2007;17:23-25.
 23. Ekmekci TR, Ucak S, Basat O, Koslu A, Altuntas Y. The presence of insulin resistance and comparison of various insulin sensivity indices in women with androgenetic alopecia.Eur J Dermatol 2007:17;21-5.
 24. Koslu A, Fisek N, Ekmekci TR, Ucak S, Altuntas Y. The incidence and the types of Alopecia in the Patients with Thyroid disease. Endocrinologist 2009;19:131-132.

25.  Kanat M, Serin E, Tunckale A, Yildiz O, Sahin S, Bolayirli M, Arinc H, Dirican A, Karagoz Y, Altuntas Y, Celebi H, Oguz A A multi-center, open label, crossover designed prospective study evaluating the effects of lipid lowering treatment on steroid synthesis in patients with Type 2 diabetes (MODEST Study). J Endocrinol Invest 2009;32:852-6.

26.  Ucak S, Basat O, Satir E, Altuntas Y. Autoimmune Polyendocrine Syndrome Presenting As Diabetic Ketoacidosis in a 20-Year-Old Woman With Crohn Dsease. Endocrinologist 2009;19:251-252.

27.   Fenercioglu AK, Saler T, Genc E, Sabuncu H, Altuntas Y. The effects of polyphenol containing antioxidants on oxidative stress and lipid peroxidation in type 2 diabetes mellitus without complications. J Endocrinol Invest  2010;33:118-24. 

28.  Atis G, Dalkilinc A, Altuntas Y, Atis A, Caskurlu T, Ergenekon E. Sexual Dysfunction in Women with Clinical Hypothyroidism and Subclinical Hypothyroidism. J Sex Med  2010

29.  Karadag B, Cat H, Aksoy S, Ozulu B, Ozturk AO, Oguz S, Altuntas Y. A geriatric patient with diffuse idiopathic skeletal hyperostosis. World J Gastroenterol   2010;16:1673-5

30.   Karadag B, Ozulu B, Ozturk FY, Oztekin E, Sener N, Altuntas Y. Comparison of epicardial adipose tissue (EAT) thickness and anthropometric measurements in metabolic syndrome (MS) cases above and under the age of 65. Arch Gerontol Geriatr. 2010 Aug 10.

31.  Karadag B, Ozturk AO, Sener N, Altuntas Y. Use of knee height for the estimation of stature in elderly Turkish people and their relationship with cardiometabolic risk factors. Arch Gerontol Geriatr. 2010 Dec 22.