PatolojiDiğer fotoğraflar için tıklayın.

PATOLOJİ KLİNİĞİ

Hastanelerin ayrılmaz bir parçası olan Patoloji  Kliniği, Şişli Etfal Hastanesinde 1905 yılından beri faaliyet göstermektedir. İlk patolog Dr. Şevket Celal'in yanı sıra Prof. Dr. İhsan Şükrü Aksel (1929-1939). Dr. Halis Sarıkadıoğlu (1943-1950) ve Dr. Fatih Ali Yücel (1951-1979) çalışmışlardır. Dr. Uğur Hacıhanefioğlu hastanemiz 1966-1969 yıllarında başasistan olarak çalışmış, hazırladığı tez ile doçent olmuştur. İstanbul Tıp Fakültesine geçtikten sonra profesör olmuştur. Dr. Gülseren Ünsün 1984-1985 yıllarında şef yardımcısı olarak görev yapmış. Taksim Devlet Hastanesine şef olmuştur. Dr. İsmail Evren 1985 yılında uzman olarak göreve başlamış. 1987 yılında şef yardımcısı olmuş, 1988-2003 yıllarında şef olarak çalışmıştır. Dr. İsmail Evren laboratuarın modern hale getirilmesinde büyük katkılar sağlamıştır. Dr. Deniz Özcan 1987-1988 yıllarında başasistan olarak görev yapmış, Okmeydanı SSK hastanesine şef yardımcısı olmuştur. Daha sonra  şef olmuştur ve halen görevine devam etmektedir. Dr. Tülay Başak 1990 yılında uzman olarak göreve başlamış 1993 yılında şef yardımcısı olmuştur, halen görevine devam etmektedir. Dr. Gül Barut 1991 yılında kliniğimizde uzman olduktan sonra Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine geçmiştir ve halen şef yardımcısı olarak çalışmaktadır. Dr. Fevziye Kabukçuoğlu 1991 yılında uzman olarak göreve başlamış 1996 yılında doçent, 1999 yılında şef yardımcısı,  2004 yılında  ise şef olmuştur. Halen görevine devam etmektedir.

Patoloji Kliniği 1950 yılından beri ihtisas vermektedir. Belirli dönemlerde kesintiye uğramıştır. Son 10 yılda 22 kişi kliniğimizde patoloji ihtisası yaparak uzman olmuştur.

Şu anda kliniğimizde bir şef, bir şef yardımcısı, 2 başasistan, 5 uzman, 8 asistan, 8 teknisyen, 6 sekreter ve iki personel çalışmaktadır. 2000 yılında 7500 olan materyal sayısı; hastanemizde hasta sayısının artması, seksiyonlaşmaya gidilmesi ile  daha bilimsel çalışma sağlanması ve hastane dışına sevk yapma ihtiyacının kalkması ile 30000'i geçmiştir. Bu sayı İstanbul'da hizmet vermekte olan üniversite hastanelerine yakındır.

Şef Doç.Dr. Fevziye Kabukçuoğlu 1997 yılında  İngiltere'de kemik ve yumuşak doku patolojisi üzerine çalışmıştır ve klinikte özellikle bu konudaki materyalleri değerlendirmektedir. Şef yardımsıcı Dr. Tülay Başak baş boyun patolojisi, Dr.Damlanur Sakız dermatopatoloji, Dr.Canan Tanık  pediatrik patoloji, nöropatoloji ve meme patolojisi, Dr.Ayşim Özağarı üriner patoloji, Dr.Banu Yılmaz Özgüven tiroid ve karaciğer patolojisi, Dr.Nedim Polat hematopoetik sistem patolojisi üzerinde belirli merkezlerde çalışmışlar ve kendilerini yetiştirmişlerdir.Dr.Gülçin Eken  böbrek biyopsilerinde  immunfloresan değerlendirme, Dr. Özlem Ton Eryılmaz ise hematopoetik sistem patolojisi konusunda eğitimlerini sürdürmektedirler.


YAPILAN TETKİKLER

Patoloji kliniğinde her türlü organdan alınan biyopsi ve sitoloji örnekleri yanı sıra operasyon ve amputasyon materyalleri incelenmektedir.

Biyopsi : Operasyon materyalleri, endoskopik biyopsi, punch biyopsi, tru-cut biyopsi vb...

Sitoloji : Servikal smear, ince iğne aspirasyon sitolojileri, beyin omurilik sıvısı, asit mayii, aspirasyon materyalleri, imprint vb…

Patoloji kliniğine gönderilen materyaller rutin yöntemin yanı sıra gerek görülen vakalarda  immünohistokimya, özel boya ve immünfloresan metodları ile değerlendirilmektedir. Yılda ortalama 500 olguya frozen yöntemi ile tanı verilmektedir.
2008 yılı içerisinde 31 540 adet materyal incelenerek tanı verilmiştir.


KADRO

Doç.Dr. Fevziye Kabukçuoğlu  (Klinik Şefi)
Dr. Tülay Başak  (Şef Yardımcısı)
 
Dr. Damlanur Sakız (Baş Asistan)
Dr. Nedim Polat (Baş Asistan)
 
Dr. Canan Tanık  (Uzm. Dr.)
Dr. M. Banu Yılmaz Özgüven  (Uzm. Dr.)
Dr. A. Ayşim Özağarı (Uzm. Dr.)
Dr. K.Gülçin Eken (Uzm. Dr.)
Dr. Özlem Ton Eryılmaz (Uzm. Dr.)

Dr. Nalan Çiçek (Asistan Dr.)
Dr. Serhat Uzuner (Asistan Dr.)
Dr. Banu Güngör Yılmaz (Asistan Dr.)
Dr. İpek Mengi Sorar (Asistan Dr.)
Dr. Hanife Özkayalar (Asistan Dr.)
Dr. Z.Sibel Kahraman (Asistan Dr.)
Dr.Pınar Torun  (Asistan Dr.)
Dr.Yiğit Ülgen  (Asistan Dr.)
 
Hüseyin Kaya (Biolog)
Veysel Şimşek  (Biolog)
Havva Yücel  (Biolog)
Bahadır Yılmaz (Biolog)
Mehmet Nuri Aktürk  (Biolog)

Orkide Tırpan Erken  (Lab.Teknikeri)
Derya Akdeniz (Lab.Teknikeri)

Sezin Olt (Patoloji Teknikeri)
Neslihan Kaşıkçı Tarakçı (Patoloji Teknikeri)
 
Özlem Şahin (Sekreter)
Meltem Tanrısever  (Sekreter)
Nilüfer Sevindik Tankal (Sekreter)
Adnan Aydın (Sekreter)
Yasemin Öksüz (Sekreter)
Tuba Özdemir  (Sekreter)
Salise Öztürk  (Sekreter)

Sevim Tekin  (Personel) 
Beykan Akyazı  (Personel)