Çocuk Cerrahisi Kliniği


Diğer fotoğraflar için tıklayın

1. Birim adı: Şişli  Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği

2. Yatak kapasitesi:

20 normal yatak
5 küvöz
6 yanık

3. Verilen sağlık hizmetleri: 


- Yenidoğan cerrahisi
- Doğumsal anomalilerin operasyonu
- Çocukluk çağı travma
- Çocukluk çağı tümörleri
- Çocukluk çağı göğüs cerrahisi
- Çocukluk çağı karaciğer, safra yolları cerrahisi
- Çocukluk çağı mide-barsak sistemi travması
- Laparoskopik cerrahi  (Lap. apandektomi, ,inguinal herni, diyafram hernisi, splenektomi vb.)
- Çocukluk çağı idrar yolları hastalıkları
- Endokrinopatiler  ve ambigious genitalia
- Baş-boyun cerrahisi
- İnguinal bölge hastalıkları cerrahisi
- Damarsal giriş sağlanması
- Günübirlik cerrahi işlemler

4. Hasta portföylerine ait bilinç ve bilgilendirme yazıları


Başlıca yapılan ameliyatlar:
- kasık fıtığı
- inmemiş testis
- sünnet
- baş - boyun bölgesi  kist, sinüs ve tümörleri
- tortikollis
- diyafram hernisi
- özofagus atrezisi
- duedonum atrezisi
- pilor stenozu
- ileum-jejunal atrezi
- apandisit
- meckel
- invaginasyon
- omfalosel
- gastroşizis
- reflü
- Hirschsprung hastalığı
- anüs-rektum atrezisi
- ürolojik hastalıklar-
- hipospadias
- epispadias
- mesane ekstrofisi
- kloaka ekstrofisi
- vezikoüretral reflü
- hidronefroz- UPJ darlığı
- üreterosel
- çift  toplayıcı sistem
- posterior üretral valv
- prostatik utrikül
- at nalı böbrek
- Wilm's tümörü
- megaüreter
- üriner taş hastalığı

5. Yapılan müdahale ameliyat vb. istatistiksel raporları

2010 yılı içerisinde kliniğimizde toplam 2354,  ayda ortalama 196 operasyon yapılmıştır.
Kliniğimizde 20 yataklı büyük çocuk, 5 yataklı yenidoğan servisi  olmak üzere iki ayrı yataklı ünite, 2 ameliyathane, 1 poliklinik, 1üreodinami ünitesi , 1 anal manometre ünitesi mevcuttur.

6. Tanıtım  ve etkinlik video ve resimleri


7. Kliniğin ve hekimleri günlük, aylık çalışma tabloları

Hergün iki ameliyathanemiz, polikliniğimiz, anal manometre ve  ürodinami ünitemiz hizmet vermektedir. Sabah saat 07:00'da uzman vizit, 07:30'da şef viziti, 08:00'da seminer ve makale toplantıları,  her ayın ilk pazartesi Radyoloji, üçüncü çarşambası Patoloji ile saat 08:00'da klinikler arası ortak toplantı yapılmaktadır.

8. Kilinikte görev yapan uzmanları isim ve ünvanları


Kadro:

Prof. Dr. Ali İhsan Dokucu (Klinik şefi)
Uz. Dr. Nihat Sever (Klinik şef yardımcısı)
Uz. Dr. Çetin Ali Karadağ
Uz. Dr. Abdullah Yıldız (başasistan)
Uz. Dr. Melih Akın (başasistan)
Uz. Dr. Başak Erginel
Dr. Özlem Kara (asistan)
Dr. Ufuk Tan Aygün (asistan)
Dr.Burcu Çığsar (asistan)
Dr. Hüssam Barhoom (asistan)
Dr. Taner Kamacı (asistan)
Dr. Meltem Tokel (asistan)
Dr. Nimetullah Mete Genç (asistan)

Nalan Kızıldeli (Sorumlu hemşire)
Serpil Pulat Kacar (Hemşire)
Neşe Akgün (Hemşire)
Eda Erdoğan (Hemşire)
Kadir Arıyel (Hemşire)
Nilüfer Yüksek Taş (Hemşire)
Esra Cemali Hüzmeli (Hemşire)
Öznur Öncel (Hemşire)
Arzu Tombul (Hemşire)
Figen Temiz (Hemşire)
Derya Kaplan (Hemşire)
Hanife Mutlu (Hemşire)
Gizem Hayvalı  (Hemşire)
Sibel Çetiner (Hemşire-ürodinami)
Sevgül AYVAZ (Hemşire-manometri)
Leyle Güler (Hemşire-yanık)
Alev Mazı (Hemşire-yanık)
Tuba Erdal (Hemşire-yanık)
Meltem Cevahir Özmen (Hemşire-yanık)
Herdem Yolu (Hemşire-yanık)
Hicaz Nacar (Hemşire-yanık)
Züleyha Göler (Hemşire-yanık)
Semra Özkaya (Hemşire-yanık)

İlknur Türk Çelik (Tıbbi Sekreter)
Okyanus Silanoğlu (Tıbbi Sekreter)
Turgay Erdal (Tıbbi Sekreter)

Esengül Buldu  (Personel)
Erol Tiryaki (Personel)
İlker Işık (Personel)
Hayrettin Ekşi (Personel)
Canser  Ergin (Personel)
Türkan Hanoğlu (Personel)
Cemile Ercan (Personel-yanık)
Yener Işık(Personel-yanık)
Hıdır Bektaş (Personel-yanık)
Hakik Bozkurt (Personel-yanık)


10. Kuruluşundan bu yana kliniğimizden uzmanlığını almış olan hekimler

1. Op Dr Nihat Sever-  Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2. Doç Dr Kamuran Latif Abbasoğlu- Özel Acıbadem Hastanesi
3. Doç Dr Burak Tander-  Ondokuz Mayıs Üniversitesi
4. Doç Dr Tuğrul Tiryaki- Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi
5. Op Dr Gülek Mutlu- Aydın Söke Devlet Hastanesi
6. İhsan Koşumcu- Tekirdağ Devlet Hastanesi
7. Kemal Sarıca- Zeynep Kamil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
8. Oyhan Demirali- Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
9. Muazzez Çevik- Urfa Harran Üniversitesi
10. Özgür Kuzdan - Esenyurt Devlet Hastanesi
11. Nuri Cevizci- Erzurum Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi
12. Mesut Demir- Arnavutköy Devlet Hastanesi
13. Arzu Canmemiş - Bayburt Devlet Hastanesi
14. Filiz Tatlısöz- Hakkari Yüksekova Devlet Hastanesi
15. Ayşe Feza Aydın- Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi
16. Süleyman Çelebi- Tokat Devlet Hastanesi
17. Meltem Kaba- Erzurum Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi

11.Son bir yılda  kliniğimizden çıkmış SCI ve SCIE'da yayınlanan makalelerimiz:


1.Yavuz A, Ayse A, Abdullah Y, Belkiz A. Clinical and demographic features of pediatric burns in the eastern provinces of Turkey. Scand J Trauma Resusc Emerg Med. 2011 Jan 18;19(1):6.
2.Yiğiter M, Yildiz A, Oral A, Salman AB.  A comparative study to evaluate the effect of double dartos flaps in primary hypospadias repair: no fistula anymore. Int Urol Nephrol. 2010 Dec;42(4):985-90. Epub 2010 Apr 22.
3.Yildiz A, Bakan V. Comparison of perimeatal-based flap and tubularized incised plate urethroplasty combined with single- or double-layer dartos flap in distal hypospadias. Urol Int. 2010;84(3):265-8. Epub 2010 Apr 13.
4.Bertozzi M, Yıldız A, Kamal B, Mustafa M, Prestipino M, Yiğiter M, Al-Darawany H, Oral A, Nardi N, Appignani A. Multicentric experience on double dartos flap protection in tubularized incised plate urethroplasty for distal and midpenile hypospadias. Pediatr Surg Int. 2011 Sep 21. [Epub ahead of print]
5.Murat Yigiter, Abdullah Yildiz, Binali Firinci, Onur Yalcin, Akgun Oral, Ahmet Bedii Salman Annular Pancreas in Children: A Decade of Experience . Çocuklarda Annüler Pankreas: On Yıllık Deneyim EAJM 2010; 42: 116-9

Kabul edilip henüz yayın aşamasında olanlar

1.
Oral Akgun, Yigiter Murat, Yildiz Abdullah, Yalcin Onur, Dikmen Tuba,   Suat Eren, Mecit Kantarci, Salman Ahmet BediiDiagnosis and Management of Hydatid Liver Disease in Children: A Report of 156 HD Patients.     Journal of pediatric surgery
2. A. Yıldız, M. Bertozzi1, M. Akın, A. Appignani1,M. Prestipino1, A. I. Dokucu  Feasibility of a tubularised incised-plate urethroplasty with double de-epithelised dartos flaps in a failed hypospadias repair:  A preliminary report.    African journal of Pediatric surgery.