ETİK KURUL

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu, T.C Sağlık Bakanlığı tarafından 19 Ağustos 2011 tarihli ve 28030 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik kapsamında, 10 Ocak 2012 tarihinde T.C Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmıştır.

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu, Biyoyararlanım-biyoeşdeğerlik araştırmaları ve biyobenzer ürünler için kıyaslanabilirlik çalışmaları hariç tüm klinik araştırmaları etik yönden değerlendirir.

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ilk toplantısını 07.02.2012 tarihinde gerçekleştirerek göreve başlamıştır.

Etik Kurul başvuruları ( Dosya Teslimatı ) toplantı tarihinden en az beş ( 5 ) gün öncesine kadar yapılmalıdır.

(Etik Kurul Sekterliğinden bilgi alınabilir. Dahili Tel: 6565)

etfal.etikkurul@sislietfal.gov.tr

» Etik Kurulu Üyeleri

» Etik Kurul Toplantı Tarihleri

» Şişli Etfal E.A.H. Etik Kurul Gerekli Belgeler ve Başvuru Formları için tıklayınız

» Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik (Yeni)

» Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik (Yeni Eklemelerle)

» İyi Klinik Uygulamaları Klavuzu

» Helsinki Bildirgesi