KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ


Diğer Fotoğraflar için Tıklayın

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, İstanbul ili Beyoğlu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği bünyesinde hizmet veren ilk ve tek Kardiyoloji kliniğidir.

Kliniğimiz, halkımızın kalp sağlığını korumayı ve mevcut kalp hastalıklarını evrensel standartlarda tetkik ve tedavi etmeyi, yanısıra eğitim ve araştırma faatliyetlerine aksatmadan devam etmeyi amaçlayarak hizmet vermektedir.

13 servis yatağı, 8 koroner yoğun bakım ünitesi yatağı, 7 günübirlik hasta yatağı olmak üzere toplam 28 yatak ile hizmete başlayan kliniğimizde, 1 İdari ve Eğitim Sorumlusu, 11 Uzman doktor, 4 anjio teknisyeni, 13 hemşire ve yardımcı sağlık personelleri bulunmaktadır. Yakında kadromuza katılacak olan uzmanlık öğrencileri ile kliniğimiz büyümeye devam edecektir.

Kliniğimiz yılda yaklaşık 30,000 hastaya ayaktan hizmet vermektedir. 4 poliklinik, 3 ekokardiyografi laboratuarı, 1 efor ve holter testi laboratuarı, 1 koroner anjiografi ve kateterizasyon laboratuarı ile hizmet vermekte olan kliniğimizde: 2D ve 3D Transtorasik ve Transözefagial Ekokardiyografi, Ritim ve Tansiyon Holter Takibi, Koroner Anjiografi, Stent ve Balon Anjioplasti uygulamaları, Sağ Kalp Kateterizasyonu, Boyun, Bacak ve Böbrek damarlarına (Karotis,Femoral ve Renal arterler) stent ve balon uygulamaları, Atrial septal defekt (ASD) kapatma, Mitral balon valvuloplasti, kalıcı ve geçici Kalp pili uygulamaları başarı ile yapılmaktadır.

Koroner Yoğun Bakım Ünitemiz modern teknolojik cihazlarla donatılmış olup ve 24 saat aynı düzeyde hizmet vermektedir. Kalp krizi, kalp yetmezliği, riskli ritim bozuklukları ve kardiyojenik şok gibi ağır kalp problemleri ünitemizde yakından takip ve tedavi edilmektedir.

İdari ve Eğitim Sorumlusu
Doç. Dr. Kadriye KILIÇKESMEZ

Uzman Doktorlar
Uzm. Dr. Ahmet GÜRDAL
Uzm. Dr. Arzu ER
Uzm. Dr. Füsun HELVACI
Uzm. Dr. Gökhan AKSAN
Uzm. Dr. Hakan KİLCİ
Uzm. Dr. Kudret KESKİN
Uzm. Dr. Mutlu Çağan SÜMERKAN
Uzm. Dr. Serhat SIĞIRCI
Uzm. Dr. Süleyman Sezai YILDIZ
Uzm. Dr. Şükrü ÇETİN
Uzm. Dr. Turgun HAMİT